Úvod

Jak přispět?

Číslo účtu: 2001215440/2010<br?>Můžete také zakoupit rovnou jednu z hraček/pomůcek.


Možnost vystavení potvrzení o přijetí daru:

info@hvezdickazr.cz
777 129 639
Děkujeme našim sponzorům


Farníkům ze žďárských farností.
Účinkujícím a dárcům na benefičních koncertech ve Žďáře a Vortové.
Dalším jednotlivým dárcům.

Aktuálně

    • 26. listopadu 2021 Na naše stránky jsme vyvěsili nové formuláře pro zápis dětí do čekací listiny Hvězdičky. Formuláře najdete pod odkazem Praktické informace pro rodiče dětí.
    • 24. srpna 2021 Po auditu z ministerstva jsme získali značku kvality.
    • 15. dubna 2021 Od 1. září máme plnou kapacitu, zapisujeme si zájemce na příležitostnou docházku a docházku od školního roku 2022/23.
    • 8. března 2021 Od 1. září máme 9 volných míst. Zájemci se mohou hlásit na info@hvezdickazr.cz. Opět je možné se již nyní hlásit na jednotlivé týdny v létě.
    • 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok s 24 dětmi a 2 novými pečovatelkami v rozšířených rekonstruovaných prostorách Orlovny.

Stručné informace
Jsme skupina lidí (převážně rodiče předškolních dětí, ale i učitelka v běžné MŠ…), kteří mají poskládaný určitý žebříček hodnot související do velké míry s vírou v Boha a v našem sekulárním státě nemůžeme mít požadavky na veřejné mateřské školy, aby měly takový vzdělávací program, jaký bychom pro svoje děti uvítali.

Pokusy založit křesťanskou školku jsou ve Žďáře již od revoluce. Zdá se, že je to pořád příliš velké sousto (předchozí pokusy skončily většinou na tom, že se nenašel vhodný prostor), proto rozjedeme nejprve od 1. 7. 2018 dětskou skupinu o 12 dětech, což je v podstatě školka, na kterou jsou kladeny menší nároky vzhledem k menšímu počtu dětí. Pokud by se koncept osvědčil a bude zájem, tak se může dětská skupina později transformovat v klasickou školku. Provozovatelem by následně bylo brněnské biskupství. Celý záměr je průběžně diskutován s oběma místními faráři, kteří záměr podporují, a také s brněnským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.

Dětská skupina bude provozována od 1. července 2018 v prostorách Orlovny, které projdou stavebními úpravami za tímto účelem.

Získali jsme grant z evropských fondů. Dotace však nepokryje 100% potřebných nákladů – především na zařízení, proto hledáme další možnosti financování. Máte-li možnost, budeme rádi když nám Vy nebo třeba Váš zaměstnavatel přispějete. Číslo účtu je 2001215440/2010, můžeme sepsat i darovací smlouvu. Pokud máte nápady jak jinak na tyto účely získat prostředky, budeme též rádi. Některé stavební úpravy se budeme snažit dělat svépomocí a získat část vybavení renovací, ale nevyhneme se nakupování např. nových dveří, lina, koberců, stavebního materiálu, dětských židliček, stolů, skříní, poliček, tak pokud máte možnost pořízení těchto věcí za výhodnější ceny nebo znáte truhláře či zedníky, kteří by mohli poskytnout svoje služby výhodně v následujících měsících, budeme rádi za kontakt.

Křesťanská? Ve Žďáře již máme osvědčený koncept křesťanské školy – Biskupské gymnázium, tak není třeba snad příliš vysvětlovat, že nejde výhradně o „školu pouze pro věřící“, ale právě o hodnoty a aktivity (modlitba, častá práce s biblickými příběhy…), které musí dítě i rodiče, pokud nám svěří svoje dítě, respektovat. Oba místní faráři se shodují, že by bylo dobré ve Žďáře křesťanskou MŠ mít, podobně jako mnoho dalších farníků a tento záměr je s nimi průběžně diskutován a je v úvaze, že by školku provozovala i přímo jedna z farností nebo biskupství. Postup nejdříve založit dětskou skupinu byl navržen otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

Montessori? Marie Montessori je velice známou reformátorkou vzdělávání malých dětí. Díky ní máme nyní např. tak běžnou věc jako židličky ve velikosti pro děti a ne pro dospělé. Připravenost prostředí a hlavně principy respektující vývoj dítěte pronikají v mnohém do běžných školek, ale mnohdy pouze povrchně. Hlavní učitelka naší školky již několik let jezdí na kurzy dr. Barbary Surmy (Polsko), která tuto pedagogiku rozvíjí dál na církevních školkách – např. v Českých Budějovicích.

Pro jakékoli další dotazy či tipy pište či volejte kdykoli viz stránka kontakty.

Kontakt

info@hvezdickazr.cz

Organizační záležitosti, fundraising
Mgr. Dagmar Šalandová, 604 266 654, info@hvezdickazr.cz

Hlavní pečovatelka
Dana Trávníčková, danathvezdicka@seznam.cz

Dětská skupina
Orlovna
Libická 1
Žďár nad Sázavou
775 41 99 77 (pouze v případě akutní záležitosti – pečovatelky se potřebují soustředit na péči o děti, pro obecné dotazy používejte prosím telefon výše)

Provozovatel Dětské skupiny
Orel – Župa Metodějova
Dr. Veselého 358
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 48898503
Číslo účtu: 2001215440/2010