Časté dotazy

Mohou Hvězdičku navštěvovat i nevěřící?

Ano. Nicméně je potřeba počítat s tím, že se zde běžně mluví otevřeně o Bohu, zpívají se křesťanské písničky, modlí se ráno, před jídlem, při výletech se může třeba navštívit kostel, děti si mohou hrát s pomůckami pro tzv. Katechezy dobrého pastýře, která zde každý týden probíhá, a podobně. Děti do těchto aktivit nebudeme nutit, ale je třeba aby je dítě respektovalo a nenarušovalo.

Jak to je s povinnou předškolní docházkou?

Dítě může navštěvovat v době předškolní docházky dětskou skupinu Hvězdička ZR, ale je zároveň potřeba, aby bylo nahlášené u některé registrované mateřské školky na tzv. „individální vzdělávání“ a nechat dítě přezkoušet v termín daný MŠ. Prakticky lze využít například Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, p.o., která má potřebné informace na svém webu.

Zjednodušeně:

  1. (není-li již zapsané) dítě se zapíše klasicky do MŠ (ve Žďáře je letos termín zápisu 2.-3. května 2018) a rovnou u zápisu vyplní formulář o individuálním vzdělávání,
  2. (navštěvuje-li již MŠ) do 31. května ohlásí rodič na vedení MŠ zahájení individuálního vzdělávání od 1. 9. 2018,
  3. rodič obdrží vyjádření o zařazení k individuálnímu vzdělávání s metodickými a vzdělávacími materiály a stanovenými termíny tzv. přezkoušení v MŠ
  4. rodič přijde s dítětem na přezkoušení (loni pořádala žďárská školka přezkoušení ve dvou terminech: listopad, prosinec v odpoledních hodinách, letos předpokládáme podobný termín).