O nás

Jsme skupina lidí (převážně rodiče předškolních dětí, ale i učitelka v běžné MŠ…), kteří mají poskládaný určitý žebříček hodnot související do velké míry s vírou v Boha a v našem sekulárním státě nemůžeme mít požadavky na veřejné mateřské školy, aby měly takový vzdělávací program, jaký bychom pro svoje děti uvítali.

Pokusy založit křesťanskou školku jsou tu již od revoluce. Zdá se, že je to pořád příliš velké sousto (předchozí pokusy skončily většinou na tom, že se nenašel vhodný prostor), proto rozjedeme nejprve od 1. 7. 2018 dětskou skupinu o 12 dětech, což je v podstatě školka, na kterou jsou kladeny menší nároky vzhledem k menšímu počtu dětí. Pokud by se koncept osvědčil a bude zájem, tak se může dětská skupina později transformovat v klasickou školku. Od 1. 7. 2020 jsme navýšili kapacitu na 24 dětí.

Dětská skupina bude provozována od července 2018 v prostorách Orlovny (Libická 1), které projdou stavebními úpravami za tímto účelem.

Provozovatelem dětské skupiny je Orel – župa Metodějova.

Projekt Dětská skupina Hvězdička ZR pokračuje je spolufinancován EU – číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016288