Učitelky / pečovatelky

Dana Trávníčková: Přála jsem si, aby i ve Žďáře vznikla školka
s křesťanským základem

Hlavní učitelka v dětské skupině Hvězdička
V roce 1992 jsem ukončila studium na Střední pedagogické škole v Boskovicích v oboru vychovatelství. Poté jsem pracovala ve speciální škole s dětmi s mentálním postižením jako vychovatelka. V roce 1995 jsem ukončila dvouleté doplňující studium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru psychopedie, abych i nadále mohla pracovat s dětmi se speciálními potřebami. Devět let jsem byla na mateřské dovolené se svými třemi dětmi. Potom jsem se vrátila ke své práci tehdy již na 3. ZŠ ve Žďáře, kde jsem pracovala 5 let v rehabilitační třídě. V roce 2008 jsem přijala místo asistentky na Biskupském gymnáziu. V roce 2009 jsem si dodělala druhou maturitní zkoušku z oboru předškolní pedagogiky, protože jsem si moc přála pracovat s malými dětmi ve školce. Od roku 2010 jsem pracovala v MŠ v Poděšín a od roku 2014 až dosud působím v MŠ Santiniho ve Žďáře nad Sázavou.

Měla jsem možnost v průběhu let, kdy pracuji jako učitelka v MŠ, navštívit kurzy Barbary Surmy a křesťanskou školku v Českých Budějovicích u sestřiček Kongregace Nejsvětější svátosti. Přála jsem si, aby i ve Žďáře nad Sázavou vznikla školka s křesťanským základem. V minulých letech i takové pokusy byly, ale vždy ztroskotaly na nevyhovujících prostorách. Dodělávala jsem si postupně Katechetický kurz v Brně, kurz Katecheze Dobrého pastýře pro práci s malými dětmi se základem montessori pedagogiky. Dlouholetá myšlenka o založení křesťanské školky se začala realizovat nyní a jsem moc ráda, že v červenci tohoto roku 2018 otevřeme dětskou skupinu s křesťanským vzdělávacím programem a prvky montessori pedagogiky. Těší mě, že bude tato školka obohacená o duchovní rozměr a křesťanské základy. Když něco nového vzniká, je to velké dobrodružství a já na tuto dobrodružnou cestu ráda vykročila. Pevně doufám a věřím, že o tuto alternativu bude v našem městě zájem, a že to bude požehnané Boží dílo.